Pytanie
Pracownica jest zatrudniona na podstawie dwóch umów o pracę. Złożyła wniosek o obniżony wymiar czasu pracy.
Czy ochrona liczona jest łącznie i dotyczy wszystkich stosunków pracy, czy dotyczy tylko tego pracodawcy, u którego złożono wniosek?
Jak wygląda sytuacja dotycząca pracownika zatrudnionego u jednego pracodawcy na dwóch umowach o pracę?
Czy w sytuacji rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą i podjęcia zatrudnienia w ramach umowy o pracę u innego pracodawcy, pracownica może złożyć kolejny wniosek i jest chroniona przez 12 miesięcy od nowa?
Czy powyższe informację należy uwzględnić w świadectwie pracy?