Pytanie
U pracodawcy niedziela trwa w godzinach od 21:00 w sobotę do 21:00 w niedzielę. Dodatkowym dniem wolnym jest poniedziałek. Pora nocna obejmuje godziny od 21:00 do 5:00. Pracownik pracuje w sobotę w godzinach od 5:00 do 13:00. Następnie przychodzi do pracy w nocy z niedzieli na poniedziałek na godz. 0:00 i pracuje do godz. 5:00 (zachowana jest przerwa 35 godziny) Następnie przychodzi do pracy w poniedziałek na godzinę 21:00 i pracuje do godziny 8:00, czyli 3 godziny w pierwszej dobie pracowniczej i 8 godzin w drugiej
dobie pracowniczej.
Kolejny raz pracuje w godzinach od 21:00 do 5:00.Za pracę w dzień wolny (poniedziałek) otrzyma inny dzień wolny.
Czy jest to prawidłowe zaplanowanie czasu pracy pracownika, aby pracownik miał zachowane przerwy (35 i 11 godzin) i nie pracował w godzinach nadliczbowych?
Czy praca w II dniu (od 21:00 do 8:00) powoduje pracę w godzinach nadliczbowych (3 godziny należą do I doby pracowniczej a 8 do II doby pracowniczej)?
Czy III doba pracownicza rozpoczyna się o godzinie 21:00 ze względu na fakt, iż poprzedniego dnia pracownik przychodził właśnie na godzinę 21:00?
Jaki dodatek nocny przysługuje w poszczególnych dniach?