Pytanie
Pracownicy zatrudnieni są w podstawowym systemie czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W niektórych dniach pracodawca nie ma pracy dla pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy, dlatego też pracownicy nie przychodzą do pracy, wynagrodzenie jednak jest im płacone za pełny miesiąc.
Czy pracodawca możemy nie wypłacać wynagrodzenia za czas kiedy pracownicy są w domu?
W jaki sposób będzie potraktowana taka sytuacja przy ewentualnej kontroli z inspekcji pracy?
Pracownika w danym dniu nie ma w pracy jednak otrzymuje wynagrodzenie, dzień ten nie jest dniem oficjalnie wolnym od pracy.