Pytanie
Kiedy pracodawca powinien wydać świadectwo pracy?
Pracownik 1 zatrudniony:
1) od 8. października 2010 r. – 7 kwietnia 2011 r. – na czas określony
2) od 8 kwietnia 2011 r. – na czas nieokreślony
Pracownik 2 zatrudniony:
1) od 13 grudnia 2010 r. do 15 maja 2011 r. - zatrudnienie na zastępstwo
2) od 16 maja 2011 do 15 listopada 2011 r. - czas określony
3) od 16 listopada 2011 do 31 grudnia 2012 r. - czas określony
4) od 1 stycznia 2013 r.-czas nieokreślony
Pracownik 3 zatrudniony:
1) od 24 maja 2010 r. do 1 września 2011 r. – zatrudnienie na zastępstwo
2) od 2 września 2011 r. do 15 października 2012 - zatrudnienie na zastępstwo
3) od 16 października 2012 r. – zatrudnienie na zastępstwo
Pracownik 4 zatrudniony:
1) od 19 grudnia 2008 r. do 18 marca 2009 r. - okres próbny
2) od 19 marca 2009 r. do 18 marca 2010 - czas określony
3) 19 marca 2010 r. do 31 marca 2011 r. - czas określony
4) od 1 kwietnia 2011 r. - czas nieokreślony
Czy w tym przypadku należy pracownikowi wydać świadectwo pracy przed umową na czas nieokreślony, mimo że w dniu wejścia w życie nowej ustawy trwała kolejna terminowa umowa o pracę?