Pytanie
Pracodawca będący samorządową jednostką organizacyjną dysponuje wakatem na stanowisku specjalisty ds. programów. Na to stanowisko zamierza przenieść inną osobę – referenta. Na stanowisko referenta należy więc ogłosić nabór. Do chwili ogłoszenia wyników naboru i zatrudnienia osoby wyłonionej z naboru, pracodawca chce, aby osoba ta pracowała jeszcze na stanowisku referenta.
Czy można na podstawie porozumienia zmienić stanowisko tak, aby "zgrać" przejście osoby na stanowisko specjalisty ds. programów z zatrudnieniem nowej na stanowisko referenta?
Na przykład wystawić porozumienie z datą dzisiejszą określając, że od dnia 1 lipca 2013 r. pracownik będzie wykonywał pracę na stanowisku specjalisty ds. programów, a w tym czasie ogłosić nabór. (z zastrzeżeniem, że: "pracodawca zastrzega sobie powrót na stanowisko zajmowane przed dniem 1 lipca 2013 r. w przypadku niewyłonienia osoby w wyniku naboru).