Pytanie
Czy można udzielić pracownikowi kary upomnienia lub nagany lub karę pieniężną za spożywanie alkoholu w czasie pracy lub za obecność w pracy w stanie po użyciu alkoholu, jeżeli informację o tym fakcie bezpośredni przełożony tego pracownika otrzymał od innych pracowników w dniu następnym po tym zdarzeniu?
Pracownik, który dopuścił się naruszenia obowiązków pracowniczych pracuje jako palacz w równoważnym czasie pracy. Zdarzenie miało miejsce w niedzielę a kierownik dowiedział się o tym od innych pracowników w poniedziałek. W rozmowie przeprowadzonej przez kierownika następnego dnia pracownik zaprzeczał jakoby taki fakt miał miejsce.
Jakie działania należało (ewentualnie jeszcze można) podjąć. aby można było udzielić temu pracownikowi kary porządkowej?