Pytanie
Pracownica, z którą pracodawca chciałby rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 k.p. od dłuższego czasu jest niezdolna do pracy. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego od 22 stycznia 2013 r. przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym przyznanym początkowo na okres od 22 stycznia do 21 maja 2013 r., a następnie przedłużonym na okres od 22 maja do 18 września 2013 r. W trakcie świadczenia rehabilitacyjnego Pracownica zaszła w ciążę (ok. 25 marca 2013 r.), a następnie w dniu 23 maja 2013 r. urodziła martwe dziecko i w związku z tym w chwili obecnej przebywa na urlopie macierzyńskim udzielonym w wymiarze 8 tygodni tj. od 23 maja do 17 lipca 2013. Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego pracownica przebywać będzie na świadczeniu rehabilitacyjnym do 18 września 2013 r.
Czy istnieje możliwość rozwiązania z pracownicą umowy o pracę w trybie art. 53 § 1 k.p. po zakończeniu urlopu macierzyńskiego tj. po 17 lipca 2013 r. w związku z tym, że pracownica przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym powyżej 3 miesięcy (urlop macierzyński przypada w okresie świadczenia rehabilitacyjnego)?
Czy fakt, iż świadczenie rehabilitacyjne zostało przerwane urlopem macierzyńskim ma wpływ na możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownicą w trybie art. 53 § 1 k.p.?
Czy w przypadku gdy w trakcie świadczenia rehabilitacyjnego pracownica korzysta z urlopu macierzyńskiego fakt upływu 3 miesięcy świadczenia rehabilitacyjnego należy liczyć od 22 stycznia 2013 r., czy też może od dnia następującego po zakończenia urlopu macierzyńskiego tj. od 18 lipca 2013 r.
Po jakiej dacie można w tym przypadku rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 k.p.?