Pytanie
Spółka ZEC z o.o zawarła umowę najmu lokalu na naukę języka obcego w dniu 29 października 2013 r. Podstawą do zapłaty będzie faktura VAT, a będzie ona wystawiona na ostatni dzień obowiązywania umowy. Umowa została zawarta do dnia 30 czerwca 2014 r.
Kiedy należy rozpoznać obowiązek podatkowy w VAT?
Czy powstanie on już w 2013 r. czy tylko w roku 2014 (30 czerwca)?