Pytanie
Od kiedy obowiązuje "nowy" moment powstania obowiązku podatkowego dotyczący importu usług zagranicznych? Faktury dotyczące usług zagranicznych należy ujmować w deklaracji VAT w miesiącu ich poniesienia. Na przykład - usługa wykonana w lipcu, faktura zaksięgowana również w lipcu. Niestety zdarza się tak, że faktura za usługę zagraniczną przychodzi do firmy już po zamknięciu danego miesiąca oraz po sporządzeniu deklaracji VAT. W takiej sytuacji powinniśmy zrobić korektę deklaracji VAT i prawidłowo wykazać usługi wykonane w danym miesiącu.
Od kiedy tak należy robić? Od konkretnie jakiej daty ten "nowy" przepis obowiązuje? Od kiedy powinniśmy zrobić korekty deklaracji VAT, ponieważ wcześniej przy usługach brano pod uwagę datę wystawienia faktury, a nie datę wykonania usługi?