Pytanie
Jak należy rozumieć zapis ustalający moment powstania obowiązku podatkowego dla usług transportowych jako: "powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi".
Czy jest to przywilej - przesunięcie na 30 dzień od daty wykonania usługi obowiązku podatkowego, czy obowiązek? Co oznacza zapis "nie później niż 30 dnia od daty wykonania usługi"? Czy zachowując ostrożność należy obowiązek podatkowy ustalić 29 dnia - bo można policzyć 30-dniowy okres z dniem wykonania usługi? Kiedy ustalić obowiązek podatkowy za usługi transportowe niezapłacone lub z terminem płatności 60-dniowym?