Pytanie
Podatnik (PKPiR, VAT) świadczy usługi pocztowe i kurierskie, jest podwykonawcą firmy kurierskiej, otrzymuje wynagrodzenie co miesiąc po rozliczeniu zrealizowanych (dostarczonych) przesyłek. Rozliczenie to odbywa się po zakończeniu miesiąca kalendarzowego i przejściu odpowiednich procedur sprawdzających, tak że fakturę za np. styczeń podatnik jest w stanie wystawić ok. 25 lutego.
Kiedy powstaje u niego obowiązek w podatku VAT?
Fakturę z opisem w treści "za usługi wykonane w styczniu" wystawi z datą wystawienia 25 lutego.
Czy poprawna jest tak wystawiona faktura?
Wcześniej porostu nie ma możliwości jej wystawić.