Pytanie
W 2013 r. faktury zakupu za gaz ujmowane były do VAT-u terminem płatności. Od 2014 r. zmieniła się ta zasada i faktury za media, w tym za gaz, ujmowane są do VAT datą wystawienia faktury.
Co więc z fakturą (prognoza za gaz) wystawioną we wrześniu 2013 r. z terminem płatności na styczeń 2014 r., marzec 2014 r. itp.?
W tamtym roku nie odliczono VAT, bo termin płatności przypadał na rok 2014, w tym roku nie można odliczyć VAT, bo faktura jest z września 2013 r.
Co w takim przypadku?
Kiedy w koszty takie prognozy i kiedy do VAT-u?
Czy można jeszcze odliczyć VAT z tej faktury?