Pytanie
Podatnik w 2011 r. rozpoczął budowę myjni. W związku z pracami budowlanymi zawarł umowę z wykonawcą. Niestety ani za 2011 r., ani za 2012 r. podatnik nie otrzymał faktur na usługi budowlane, należności zostały zapłacone. Dopiero wezwanie z Sądu spowodowało, że kontrahent przesłał faktury. Mają one daty z 2011 i 2012 r., a podatnik otrzymał je w kwietniu 2013 r. (potwierdzenie odbioru listu poleconego).
Czy podatnik będzie mógł odliczyć VAT wynikający z tych faktur w kwietniu 2013 r.?
Podatnik będzie miał problem z uzyskaniem duplikatów od tych faktur.
Czy w tym przypadku liczy się data odbioru faktur?