Pytanie
Pracownik wykorzystał 182 dni okresu zasiłkowego, który zakończył się 6 czerwca 2013 r.
Od dnia 7 czerwca 2013 r. wykorzystuje urlop wypoczynkowy zaległy z 2012 r. oraz bieżący za 2013 r. Urlop wypoczynkowy zakończy się z dniem 24 czerwca 2013 r. Następnie pracownik wystąpił o urlop bezpłatny w okresie od 25 lipca 2013 do 11 sierpnia 2013 r.
Czy jeśli pracownik od dnia 12 sierpnia 2013 r. zamiast przyjść do pracy stawi się ze zwolnieniem lekarskim, czy ten czas od 12 sierpnia 2013 r. należy zaliczać do nowego okresu zasiłkowego czy do poprzedniego?