Pytanie
Czy absolwent/maturzysta powinien zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny pracownika z dniem 30 czerwca 2013 r. i ponownie zgłoszony jeżeli podejmie naukę na wyższej uczelni?
Czy ze względu na 6-miesięczny okres ubezpieczenia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej należy "odczekać" do października i jeśli nie podejmie nauki na uczelni to powinien być wyrejestrowany z datą wsteczną 30 czerwca 2013 r. (datą otrzymania świadectwa maturalnego)?
Jaka powinna być data wyrejestrowania jeżeli nie zdał matury/poprawki we wrześniu?
Czy w tym wypadku powinien być wyrejestrowany z datą 26 września 2013 r. (poprawki we wrześniu)?
Taka sama sytuacja dotyczy członka rodziny - studenta-licencjata.
Czy konieczne jest wyrejestrowanie po obronie licencjackiej i ponowne zgłoszenie jeżeli podejmie naukę na studiach II stopnia?