Pytanie
Spółka planuje wprowadzić 50% koszty uzyskania przychodu. Podmiot nie jest zobligowany wprowadzić regulamin pracy, nie tworzy na piśmie także zakresów obowiązków. W umowie o pracę wynagrodzenie podzielone zostanie na dwie części: honorarium za przeniesienie praw autorskich oraz wynagrodzenie za podstawowe obowiązki. Pracownicy będą prowadzili ewidencję pracy twórczej w miesiącu, co stanowić będzie podstawę do podziału wynagrodzenia na dwie części. Pracodawca archiwizował będzie wytwory pracownika w celach dowodowych. Pracodawca zatrudnia już na kilku stanowiskach (grafik, programista) osoby wykonujące prace twórcze. Nie chce jednak aneksować tych umów i cokolwiek zmieniać. W planach ma zatrudnienie osoby na stanowisku programista i podpisanie umowy z podziałem wynagrodzenia zgodnie z zasadami jak wyżej.
Czy jest to przejaw dyskryminacji?