Pytanie
Pracownik zatrudniony w agencji pracy tymczasowej był zatrudniony na podstawie umów terminowych na następujące po sobie okresy. W trakcie zatrudnienia pracownik kończy studia i staje się absolwentem. Po zakończeniu studiów pracownik staje się niezdolny do pracy w wyniku choroby.
Czy pracownik powinien wykazać okres wyczekiwania?
Jaki moment jest determinujący dla objęcia pracownika ubezpieczeniem?
Umowy w okresach:
- od 17 kwietnia 2013 r. do 20 kwietnia 2013 r.
- od 21 kwietnia 2013 r. do 30 kwietnia 2013 r.
- od 01 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r.
Pracownik kończy studia z dniem 22 kwietnia 2013 r.
Pracownik jest niezdolny do pracy okresie od 6 do 8 maja 2013 r.
Czy pracownikowi należy wypłacić świadczenia chorobowe?