Pytanie
Jeśli zdecyduję się na wyodrębnienie w ramach konta 4xx Amortyzacja analityki z podziałem tych kosztów na stanowiące koszt i te, które nie są kosztem podatkowym - czy można bez prowadzenia ewidencji zewnętrznej, np. zaksięgować amortyzację jednorazową, czy w takim przypadku, mimo podziału kosztów na KUP i NKUP i tak nie obejdziemy się bez prowadzenia zewnętrznych ewidencji, koniecznych dla ustalenia wyniku podatkowego?
Przykładowo, jeśli miesięczny odpis amortyzacyjny bilansowo wynosi 200 zł, a podatkowo wynosi 150 zł, to w analityce na NKUP trafi 50 zł, a na KUP trafi 150 zł.
Ale co w przypadku, gdy amortyzacja podatkowa jest szybsza?