Urząd Zamówień Publicznych w instrukcji składania JEDZ napisał, że mając na uwadze konieczność zapewnienia integralności informacji zawartych w JEDZ oraz obowiązek nieujawniania danych zawartych w JEDZ, stworzony lub wygenerowany przez wykonawcę dokument powinien zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym). Wykonawca zamieszcza hasło dostępu do pliku JEDZ w treści oferty/wniosku składanego w formie pisemnej. Powstaje jednak pytanie, co się stanie, gdy składający ofertę zapomni do niej dołączyć hasło lub będzie ono wadliwe? Czy zamawiający może wezwać do jego uzupełnienia?
– Art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych mówi o różnych dokumentach i oświadczeniach, ale nie wspomina o haśle - mówiła Justyna Olszewska Stompel, ekspertka prawa zamówień publicznych, była naczelnik biura zamówień publicznych w Zabrzu, podczas konferencji o elektronizacji zamówień zorganizowanej przez portalpzp.pl. Patronem medialnym konferencji było wydawnictwo Wolters Kluwer ) I jeśli okaże się, że komisja nie może otworzyć JEDZ, to powstaje kłopot, zarówno dla zamawiającego jak i wykonawcy. Dlatego lepiej nie zapominać o dołączeniu prawidłowego hasła do oferty – dodaje.

Jej zdaniem ponadto jeśli JEDZ musi być przesłany w formie elektronicznej, to taką formę musi mieć równiż pełnomocnictwo do jego podpisania.

Czytaj więcej: E-pełnomocnictwa do JEDZ z e-podpisem >>


  Elektronizacja zamówień publicznych 2018 PRZEDSPRZEDAŻ >>