Pytanie
Zakład zajmuje się produkcją betonu komórkowego. W procesie produkcji wykorzystywany jest odpad popiołu 10 01 82. Na ten cel zakład posiada zezwolenie na odzysk odpadu w procesie R14 (popioły są składnikiem mieszanki do produkcji). Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – dalej u.o. wprowadziła zmiany, z których wynika, iż procesy odzysku R14 i R15 stają się odpowiednio procesami odzysku R3, R5, R11 i R12.
Jaki symbol R odpowiada staremu R14?