Pytanie
Pracownik wykonuje pracę w Szwecji na podstawie umowy na czas nieokreślony. Od tej umowy opłacane są składki w Szwecji na szwedzki system emerytalny. W Polsce prowadzi zaś działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej i odprowadza składki ZUS.
Czy takie działanie jest prawidłowe?
Czy w związku z tym, że pracownik odprowadza składki w innym państwie ma możliwość zwolnienia z opłacania składek w Polsce z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej?
Jeżeli tak to na jakich zasadach?