Pytanie
Jakie zmiany w zakresie stosowania procedury marży będą obowiązywać w przypadku dostawy towarów używanych od 1 stycznia 2014 r.?
Chodzi o przedsiębiorcą handlującego telefonami komórkowymi nabywanymi przede wszystkim od osób fizycznych z zagranicy (Czechy, Węgry, Niemcy). W rachubę wchodzi również nabywanie tych telefonów od osób fizycznych w kraju lub od podmiotów na podstawie faktury VAT marży.
Czy od 1 stycznia 2014 r. zajdą jakieś zmiany w zakresie sposobu rozliczania zakupu tych towarów z zagranicy?