Pytanie
Pracownikowi, któremu wygasa umowa wskutek trzymiesięcznej nieobecności w pracy spowodowanej tymczasowym aresztowaniem przysługuje ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Przy ustalaniu wymiaru urlopu stosuje się zasadę proporcjonalności, wykorzystywaną przy obliczaniu urlopu pracownika niezatrudnionego u danego pracodawcy przez cały rok.
Czy okres tymczasowego aresztowania wlicza się do okresu zatrudnienia?
Czy za okres tymczasowego aresztowania przysługuje urlop wypoczynkowy?
Pracownik został tymczasowo aresztowany od 30 kwietnia 2014 r. do 30 lipca 2014 r.
Czy wymiar urlopu (przy założeniu, że przysługuje pracownikowi 26 dni urlopu) proporcjonalnie wyniesie 9 dni (26/12) x 4 czy 16 dni (26/12) x 7?