Pytanie
Deweloper prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorca opłaca podatek w formie liniowej, jest czynnym podatnikiem VAT, który prowadzi pełną księgowość. Zamierza kupić grunt wraz z zabudowaniami (od osoby fizycznej, bez VAT) przeznaczonymi do rozbiórki, na których będzie realizowana inwestycja: budowa domu wielorodzinnego z mieszkaniami na sprzedaż.
Czy może zaliczyć do kosztów podatkowych zakup ww. gruntu oraz opłaty sądowo-notarialne, jeżeli akt notarialny nie będzie zawierał adnotacji, że jest on nabywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej?
Czy po wyburzeniu budynków na ww. działce kosztami podatkowymi będą: koszt zakupu działki, wartość wyburzonych budynków (będzie wyodrębniona w akcie notarialnym), koszt rozbiórki?
Czy będę musiał skorygować koszty o wartość wyburzonych budynków w kwocie określonej w akcie notarialnym?