Pytanie
Od przeszło roku osoba prowadzi działalność gospodarczą i wykonywała usługi budowlane zagranicą. Przez rok korzystała z ubezpieczenia w ZUS na podstawie otrzymanego zaświadczenia A1, której jednak nie przedłużono.
Czy należy opłacać składki na ubezpieczenia w ZUS?
Jak należy postąpić w sytuacji, gdy składki są nadal opłacane?
Czy składki te są należne, czy też osoba ta powinna wystąpić o zwrot tych składek z chwilą utraty ważności zaświadczenia A1 albo innej daty?
Z jaką datą osoba prowadząca działalność będzie ponownie podlegała składkom w ZUS w przypadku wykonania i zafakturowania sprzedaży w Polsce?
Czy zależy to od wartości sprzedaży?