Pytanie
Inwestycja jest w budowie do dnia 30 października 2014 r.. Posiadamy umowę notarialną z klauzulą wynajmu apartamentów w systemie hotelowym na 10 lat (lokal nie jest przeznaczony na cele mieszkaniowe w ciągu tych 10 lat i możemy odliczyć VAT). Przed datą oddania obiektu do używania staramy się tylko o zwrot VAT z zaliczek przewidzianych umownie i nie będzie faktur za wynajem z działalności do dnia 30 października 2014 r. Mąż chce przejąć w całości działalność od żony wraz z przysługującym i nabytym już prawem żony do zwrotu przez Skarb Państwa VAT w ramach dwóch zapłaconych zaliczek.
Co ma zrobić, aby nie utracić nabytych praw do zaliczenia w koszty poniesionych wydatków przez żonę?
Jakie koszty podatkowe powiązane są z przejęciem działalności przez męża?