Pytanie
Kto powinien złożyć deklarację VAT-7 za grudzień 2012 r. w przypadku, gdy dwa całe zorganizowane przedsiębiorstwa osób fizycznych (I - męża; II - żony – brak umów majątkowych) były wniesione aportem do spółki komandytowej i w dniu 2 stycznia 2013 r. ich działalność została zawieszona (w 2013 r. brak obrotów)?
Akt notarialny zmieniający pierwotną umowę spółki komandytowej został spisany w dniu 31 grudnia 2012 r., ale z zastrzeżeniem, że majątek zostanie przekazany 1 stycznia 2013 r.
Kto ma złożyć deklarację VAT-7 za grudzień 2012 r. - spółka komandytowa czy osoby fizyczne?
Czy deklaracje VAT-7 od firm osób fizycznych za styczeń 2013 r. powinniśmy złożyć z wartościami zerowymi, a VAT naliczony, którego prawo do odliczenia przypada na następny okres rozliczeniowy, np. z faktury za media, energię itd., należy ująć w deklaracji, którą złoży spółka komandytowa?