Pytanie
Podatnik w działalności gospodarczej przekazał na cele tej działalności samochód, który wpisał do ewidencji środków trwałych. Samochód ten użytkował od 2010 r., a teraz chce go przekazać na cele osobiste, ponieważ zakupił drugi samochód w leasingu operacyjnym.
Jakie skutki w podatku dochodowym powstaną przy takiej transakcji - czy musi być wystawiony jakiś dokument potwierdzający przekazanie na cele osobiste samochodu?
Samochód ten jeszcze w pełni nie został zamortyzowany.
Czy część niezamortyzowanych rat można zaliczyć do kosztów działalności gospodarczej?
Podatnik chce przekazać na cele osobiste ten samochód od 15 sierpnia.
Kiedy wobec tego może ten samochód sprzedać, aby nie płacić podatku dochodowego?