Pytanie
Zajmuję się sprzedażą drzwi i okien. Jestem czynnym podatnikiem VAT, prowadzę PKPiR. W lutym tego roku zakupiłam drzwi, które okleję reklamą mojej firmy. Klient będzie mógł te drzwi wypożyczyć na czas budowy domu do momentu aż zakupi pełnowartościowy towar, jednak wcześniej będzie musiał wpłacić pewną sumę w ramach zabezpieczenia.
Jak na gruncie podatku dochodowego powinnam rozliczyć i udokumentować sytuację, w której klient odda drzwi (z reklamą) i zakupi już te właściwe, a kwota zabezpieczenia zostanie mu zwrócona?
Jak postąpić, gdy klient nie odda drzwi i nie kupi nowych, a kwota ta nie zostanie mu zwrócona?
Jak postąpić, gdy klient odda drzwi i nie kupi nowych, a kwota zabezpieczenia zostanie zwrócona w pewnej części np. 70%?