Pytanie
Umowa spółki komandytowej z marca 2015 r. zawierała zapis o wniesieniu aportu w postaci nieruchomości. Udziałowiec w ww. akcie zobowiązał się zawrzeć w ciągu 14 dni umowę przeniesienia własności nieruchomości. Akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości został podpisany w kwietniu 2015 r. natomiast faktura na koszt notariusza została wystawiona na spółkę komandytową. Firma przygotowała OT z datą kwiecień 2015 r. – aktu przeniesienia własności nieruchomości - natomiast faktura za usługę notarialną została zaliczona w koszty uzyskania przychodu.
Czy takie rozwiązanie jest poprawne?
Firma zastanawia się nad wystawieniem refaktury tych kosztów na udziałowca który wniósł aport (amerykańska firma).
Czy przychody i koszty w takiej sytuacji będą również przypisane w całości do firmy amerykańskiej zgodnie z udziałem zapisanym w umowie spółki?