Pytanie
Udziałowcami spółki z o.o. są dwie osoby fizyczne: obywatel Holandii i obywatel Polski. Jeden z udziałowców - Holender - darował swojej żonie - obywatelce Polski - udziały w spółce. Wartość udziałów, zgodnie z wyceną rzeczoznawcy - wyniosła 400.000 zł. Następnie osoba obdarowana sprzedała swoje udziały spółce w celu dobrowolnego ich umorzenia. Wynagrodzenie za sprzedane udziały w celu umorzenia określono w gotówce na kwotę 400.000 zł.
Jakie skutki podatkowe rodzi taka transakcja dla osoby sprzedającej udziały w celu umorzenia oraz dla spółki umarzającej?
Co w przypadku, gdy zapłata nastąpi w formie rzeczowej, tzn. zapasów i należności spółki, a pozostała kwota zostanie uregulowana w formie gotówki?
Czy nie powinno się opodatkować dochodu obliczonego zgodnie z art. 24 ust. 5d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?