Pytanie
Jakie są wymagane uzgodnienia (np.: sanepid, BHP, pożarowe) przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji polegającej na przebudowie budynku gospodarczego i zmianie sposobu użytkowania jego części na funkcję o charakterze produkcyjnym?
W budynku ma zostać wydzielone nieduże pomieszczenie do 30-40 m2, które ma być przeznaczone na funkcję produkcji spożywczej. W obiekcie nie planuje się zatrudniać pracowników.
Czy dla takiej inwestycji konieczne będzie uzyskiwanie odrębnych warunków technicznych przyłączenia mediów dla wydzielonej części produkcyjnej?