Pytanie
Pozwolenie na budowę zostało wydane w styczniu 2003 r.(nie obowiązywał jeszcze załącznik nr 1 z kategoriami obiektów). Następnie zmieniono ww. pozwolenie na budowę, decyzją z lipca 2008 r. (nie podano kategorii obiektów). Obecnie inwestor zamierza ponownie zmienić pozwolenie na budowę.
Jakie przepisy będą obowiązywać przy wydawaniu drugiej decyzji zmieniającej?
Z daty wydania pierwszej decyzji, czy tych w dacie złożenia wniosku o ponowną zmianę pozwolenia na budowę?