Pytanie
Firma dokonała dostawy wewnątrzwspólnotowej w dniu 28 marca 2013 r. i otrzymała z tego tytułu zapłatę w euro w dniu 17 maja 2013 r. (data księgowania na koncie bankowym) na konto walutowe (w euro) w banku w kwocie 5000 euro. Część tej kwoty (2000 euro) przelano w dniu 21 maja 2013 r. jako zapłatę faktury (4500 euro) za nabycie wewnątrzwspólnotowe (faktura z dnia 7 maja 2013 r.), pozostałe 2500 euro zostało przelane z tego samego konta w tym samym dniu (był to jeden przelew walutowy), lecz te 2500 euro zostały wcześniej zakupione za złotówki i przelane na to konto walutowe.
Po jakich kursach należy zaksięgować obydwie faktury wewnątrzwspólnotowe - nabycia i dostawy - oraz ich zapłaty?
Ile będzie operacji księgowych i w jakich datach (pomijając konta)?