Pytanie
Jakie działania powinna podjąć gmina w zakresie zmiany rozliczeń związanych z VAT w świetle uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r., I FPS 1/13?
Obecnie podatnikiem jest tylko gmina, żadna z jednostek nie jest podatnikiem VAT bowiem korzystają one ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów.
Jak przygotować system księgowy, gdyż zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rachunkowości dla jednostek, każda jednostka budżetowa prowadzi odrębne księgi rachunkowe?