Pytanie
Pytanie dotyczy pomyłki organu w decyzji o pozwoleniu na budowę m3/h zamiast m3/d.
Czy organ w prowadzonym postępowaniu w sprawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, może w protokole obowiązkowej kontroli stwierdzić to uchybienie i wydać decyzję jak obejmuje projekt budowlany?
Jakie działania powinien podjąć organ nadzoru budowlanego, jeżeli w trakcie obowiązkowej kontroli stwierdzono, że wydane pozwolenie na budowę obejmuje budowę oczyszczalni ścieków o przepustowości 275 m3/h, a projekt zakłada 275 m3/d?