Pytanie
Jak rozumieć przepis, zgodnie z którym środki ochrony indywidualnej powinny być przeznaczone do osobistego użytku?
W jakich wyjątkowych przypadkach środek ochrony indywidualnej np. u chirurga lub pielęgniarki operacyjnej, także w zakresie odzieży ochronnej i obuwia operacyjnego, masek itp., może być używany przez więcej niż jedną osobę?
Jakie działania należy zastosować, aby wykluczyć niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników w służbie zdrowia?
Czy pranie lub dekontaminacja pozwala używać wszystkim wszystko, bez indywidualnego przydziału i oznakowania lub opisania?