Pytanie
Co należy zrozumieć jako dzień objęcia kontroli w przypadku grupy kapitałowej?
Czy to jest dzień rejestracji spółki zależnej przez sąd, w przypadku gdy doszło do objęcia udziałów w momencie utworzenia spółki zależnej, czy jest to data aktu notarialnego dot. objęcia udziałów gdy doszło do emisji i objęcia dodatkowych udziałów, czy jest to data z umowy nabycia udziałów?
Jakie daty i z jakich dokumentów wynikające powinny być przyjęte do określenia dnia objęcia kontroli przez spółkę dominującą w spółce zależnej?