Pytanie
W roku 2013 jednej z pracownic minęło 10 lat zatrudnienia (włącznie z wykształceniem). Nastąpiło to w dniu 1 sierpnia 2013 r. Do tego dnia nie wykorzystała urlopu za 2013 r. Ustaliłam, że od 1 sierpnia 2013 r. należy jej się to, co pozostało do wykorzystania z wymiaru 26, a nie 20 dni, czyli 23 dni (20 za rok 2013 i 3 dni za rok 2012). Doliczyłam do tego 6 dni po korekcie i dnia 1 sierpnia 2013 r. pracownica powinna mieć do wykorzystania 26 dni za rok 2013 i 3 za rok 2013.
Czy moje obliczenia są poprawne?