Pytanie
W dniu 19 kwietnia 2012 r. wystawiliśmy trzy faktury korygujące:
1. FK na wartość netto -2000 zł. do faktury pierwotnej wystawionej 8 września 2011 r.
2. FK na wartość netto -1500 zł. do faktury pierwotnej wystawionej 5 maja 2011 r.
3. FK na wartość netto 500 zł. do faktury pierwotnej wystawionej 11 września 2011 r.
Czy powyższe korekty umniejszą nam przychód miesiąca kwietnia 2012 r., czy też odpowiednio przychody miesiąca maja i września 2011 r.?
Jeżeli korekty umniejszą nam przychód miesięcy, w których wystawione zostały faktury pierwotne, w jaki sposób dokonać korekty przychodów - czy poprzez korektę deklaracji rocznej CIT-8 za rok 2011 r. (jedna korekta obejmująca wszystkie 3 faktury korygujące)?
Jeżeli tak, to co w tej sytuacji z faktem, że zmianie ulegną wartość miesięcznych zaliczek, które podlegały wpłacie do Urzędu Skarbowego - czy wymagana jest informacja w tym zakresie do US, jeżeli tak, to w jakiej formie?
Jak powinno wyglądać rozliczenie finansowe z US (nadmieniam, że w 2012 r. rozliczamy się zaliczkowo z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - co miesiąc wpłacamy zaliczkę w kwocie 1/12 podatku wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzednim)?
Czy jeżeli złożymy korektę deklaracji za 2011 r. w dniu 10 maja 2012 r., a jednocześnie do 20 maja 2012 r. jesteśmy zobowiązani do wpłaty zaliczki za miesiąc kwiecień z tytułu CIT - możemy zaliczkę za miesiąc kwiecień pomniejszyć o nadpłatę wynikającą z korekty CIT-8 za 2011 r.?
Czy też musimy poczekać do czasu uzyskania potwierdzenia nadpłaty przez US i dopiero wówczas mamy prawo do zaliczenia nadpłaty na poczet bieżących zobowiązań?