Pytanie
W związku z uchyleniem z dniem 1 stycznia 2013 r. przepisów art. 20 ust. 2-3 oraz art. 20 ust. 6-7 u.p.t.u. zaliczki przy WNT nie skutkują powstaniem obowiązku podatkowego w WNT, nawet kiedy omawiane płatności zaliczkowe są udokumentowane wystawieniem faktury.
Czy przepisy w tym zakresie ulegną zmianie w 2014 r.?
Czy przepis ten ma także zastosowanie do zaliczek w imporcie poza UE?
Czy według przepisów unijnych jest możliwe wystawienie faktury zaliczkowej w późniejszym terminie (innym miesiącu), po dacie otrzymania zaliczki, np. zaliczka przekazana kontrahentowi z UE w lipcu, a kontrahent wystawia fakturę za dopiero w październiku?
Dostawa nastąpi w przyszłym roku. Polski nabywca towaru z UE po czasie stwierdził, że potrzebuje faktury zaliczkowej (faktura proforma nie wystarczy), aby rozliczyć otrzymaną dotację, z której nastąpiła zapłata zaliczki.