Pytanie
Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży nowych środków transportu. Dnia 31 stycznia wystawił fakturę WDT na sprzedaż auta. Dostawa była odebrana dnia 1 lutego, w tym dniu firma świadcząca usługę transportową wystawiła fakturę VAT podatnikowi za realizacje na jego rzecz usługi transportowej towarów na terytorium innego kraju UE i w tym dniu odbiorca złożył podpis na CMR świadczący o tym iż odebrał towar. Podatnik wystawił refakturę za usługi transportowe w dniu 30 marca dla kontrahenta, któremu sprzedał te towary w styczniu.
W jakim miesiącu należy rozpoznać przychód podatkowy u podatnika?
Jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej dotyczących tej refaktury?