Pytanie
Wątpliwość dotyczy kursu dla importu towaru (faktury importowej) w walucie USD.
Spółka polska (zakupuje) importuje towary z zagranicy. Towar przychodzi koleją. Wpierw sprzedawca z zagranicy wystawia fakturę proforma i wysyła towar etapami koleją np. co dwa dni. Wystawiona faktura proforma wystarcza do dokonania odprawy. Potem na koniec miesiąca sprzedawca zlicza wysłany towar i wystawia 1 fakturę z ilością rzeczywiście wysłaną. Przeważnie jest tak, że faktura jest na mniejszą ilość i kwotę niż proforma, bo mniej towaru załadowano na wagon. Kupujący (spółka polska) przyjmuje PZ ilościowo, bez podania kursu w programie magazyn. Potem po otrzymaniu faktury wprowadza kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury i podłącza pod PZ. Na fakturze jest tylko jedna data, tj. data wystawienia.
Po jakim kursie kupujący powinien przyjąć na stan w magazynie i rozliczyć powyższe operacje?