Pytanie
Jaką stawkę VAT zastosować przy sprzedaży (w czwartym kwartale br.) maszyny niekompletnej, nie wprowadzonej do ewidencji ŚT, zakupionej 7 grudnia 2012 r. ze stawką zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.?
Czy coś się zmieni w 2014 r.?
Czytając art. 43 u.p.t.u., sprawa wydaje się prosta, ale nie jestem pewny, czy taka maszyna spełnia wymóg użytkowania przez podatnika przez minimum 6 miesięcy (na fakturze zakupu jest zamieszczona adnotacja o jej niesprawności).