Pytanie
Jaką stawkę VAT stosujemy w przypadku montażu rolet zewnętrznych na stałe wmontowanych wraz z oknem?
Do momentu ostatniej nowelizacji ustawy o podatku VAT organa podatkowe jednoznacznie interpretowały, iż w przypadku świadczenia usług dotyczących montażu rolet, żaluzji zewnętrznych i markiz w sytuacji, gdy usługi te wykonywane są w obiektach budownictwa mieszkaniowego (PKOB 11), z wyłączeniem lokali użytkowych, zastosowanie ma obniżona stawka podatku VAT. Usługi te bowiem mieszczą się w grupie PKWiU 45 – usługi budowlano-montażowe. Sytuacja w bieżącym roku uległa zmianie – ustawa nie odnosi się już do klasyfikacji wyrobów i usług, a zawiera w art. 41 ust. 12 u.p.t.u. słowny opis zakresu stosowania preferencyjnej stawki. Powstaje wątpliwość, czy aktualne interpretacje, nakazujące stosowanie podstawowej stawki podatku w przypadku instalacji rolet okiennych, żaluzji i markiz (szczególnie zewnętrznych) oparte na definicjach słownikowych określeń umieszczonych w ustawie (budowa, remont, modernizacja, przebudowa i termomodernizacja) nie stanowią istotnego ograniczenia prawa do stosowania obniżonej stawki podatku na część robót budowlano-montażowych, co w przypadku budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie było na pewno intencją ustawodawcy. Należy bowiem zauważyć, że montaż rolet i żaluzji jest obecnie bardzo często zintegrowany z wymianą okna – elementy te są osadzone we wspólnej ramie i montowane na trwale w murze. Naszym zdaniem wypełnia to zakres zarówno określenia "roboty budowlane" jak i "przebudowa" (w wyniku prac następuje zmiana parametrów użytkowych i technicznych lokalu). Można nawet uznać to za element modernizacji lokalu podnoszący jego wartość. Poza tym należy stwierdzić, że zmiana zapisu w ustawie nie zmieniła faktu, iż w świetle PKWiU instalacja rolet i żaluzji nadal mieści się w grupie robót budowlano-montażowych i dziwne byłoby, gdyby tylko i wyłącznie z literalnego zapisu w ustawie przestała nimi być.