Pytanie
Firma transportowa nabywa usługę – ubezpieczenie OC przewoźnika w ruchu międzynarodowym oraz ubezpieczenie naczepy (osobno fakturuje również na nas wynajem naczep). Sprzedawca UE wykazuje to jako reverse charge.
Mam wątpliwość, jaką stawkę powinnam tu zastosować w imporcie - ZW (art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u.), czy 23%?
Wprawdzie rodzaj usługi świadczy o zwolnieniu, ale czy powinnam wykazywać to jako import usług ze stawką ZW, wystawiać fakturę wewnętrzną?
Nie widać wtedy tego ani na VAT-7, ani na VAT UE. Do tej pory robiłam wszystkie te usługi (ubezpieczenie i najem) na 23%.
Jakie postępowanie jest prawidłowe?
Druga sytuacja jest następująca - czy jeśli nie mam numeru VAT UE sprzedawcy usługi (a jest pośrednikiem ubezpieczeniowym) i obciąża nas za ubezpieczenie OC przewoźnika, to bez względu na to, jest to import usługi? Na wystawionym rachunku jest zastosowana stawka 0%.