Pytanie
Podatnik (spółka cywilna, PKPiR) prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektów architektonicznych. W przyszłości zamierza zakupić 1 lokal mieszkalny w budynku jednorodzinnym z 2 lokalami mieszkalnymi. Lokal przeznaczy na siedzibę swojej firmy i jednocześnie miejsce wykonywania działalności. Sprzedawca tego lokalu to podmiot gospodarczy, który wystawi na tę transakcję fakturę VAT ze stawką 8% (z uwagi na ulepszenie lokalu przekraczające 30% wartości lokalu).
Płatność za transakcję odbędzie się w 2 transzach: 50% w momencie podpisania aktu notarialnego, a kolejne 50% z odroczonym terminem płatności np. po 1 roku.
Czy konieczna będzie zmiana sposobu użytkowania lokalu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą?
Wg jakiej stawki i od jakiej kwoty należałoby amortyzować lokal?
Czy korzystniejsze byłoby, gdyby wspólnicy spółki zakupili przedmiotowy lokal jako osoby fizyczne, a dopiero potem wnieśli go do firmy?