Pytanie
Jaka powinna być procedura żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w przypadku gdy osoba uprawniona w okresie pobierania świadczeń z funduszu otrzymała niezgodnie z kolejnością określoną w art. 28, zaległe lub bieżące alimenty - art. 2 pkt 7 lit. d ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów? W jakim zakresie należy zmienić decyzję przyznającą ww. świadczenia na okres świadczeniowy 2010/11 tzn. czy co do okresu przyznania świadczeń, czy co do kwoty?
Np. osoba w miesiącu październiku otrzymała 500 zł świadczeń z funduszu alimentacyjnego i od komornika 286,74 zł alimentów, natomiast w kolejnych miesiącach komornik nie wypłacił żadnej kwoty?