Pytanie
Firma kupiła od swojego udziałowca udziały, jakie posiadał on w innej spółce z o.o. Udziałowiec sprzedał udziały w wartości nominalnej, czyli nabył je za 100.000 zł i za tyle też sprzedał. Stanowi to 50% kapitału zakładowego tamtej spółki, gdyż cały kapitał wynosi 200.000 zł. Nasza firma nie ma zamiaru sprzedawać udziałów w najbliższym czasie (przez około 5 lat).Jak należy prawidłowo zaprezentować zakup udziałów w bilansie, czyli jak wycenić i w której pozycji bilansu przedstawić?Czy w związku z posiadaniem 50% udziałów w innej spółce stanowimy podmioty powiązane zgodnie z ustawa o rachunkowości?Czy w związku z tym, iż nasza firma podlega badaniu sprawozdania, to tamta spółka również będzie do tego zobowiązana?