Pytanie
Jaką datę rozwiązania umowy o pracę należy wpisać w świadectwie pracy w przypadku, gdy okres zasiłkowy upłynął 27 lipca 2012 r., pracownikowi przyznano rentę w dniu 26 października 2012 r. a do dnia dzisiejszego pracownik, jak utrzymuje decyzji od ZUS jeszcze nie otrzymał?
Czy datą rozwiązania stosunku pracy jest:
1) dzień upływu okresu zasiłkowego, tj. 27 lipca 2012 r.,
2) data przyznania renty, tj. 26 października 2012 r.,
3) czy też data otrzymania od pracownika decyzji o przyznaniu renty?